Vilkår og betingelser - helikopterleie

Vekt på passasjerer og baggasje

Samlet vekt på alle passasjerer og deres baggasje er vitig for helikopterselskapene ved helikopterleie.  Dette er viktig også i forhold til regler som forvaltes av det norske Luftfatstilsynet. Dersom vektdata ikke opplyses, kan  endelig pris bli feil og tilleggsfakturering kan bli forlangt av helikopterselskapet. Helikoptre har begrenset baggasje kapasitet.  Det er derfor meget viktig å få opplyst omfang av vekt og baggasje på forhånd ved helikopterleie.   Både helikopter.flights og helikopterselskapene som flyr helikopterturene, bruker forskjellige helikoptertyper for å tilpasse oppdraget til best mulig pris for deg.  Vi må derfor ha alle data som påvirker vekt bildet ved helikopterleie.  Det har også betydniing for beregning av drivstoff og tid for oppdraget.  Se derfor alltid etter hvor mye baggasje du kan ta med når beregner pris.  Møter man opp med mye baggasje og samlet vekt blir for tung, kan helikopterselskapet avlyse turen eller forlange at noe av overvekten settes igjen.  Bestillingavgiften er i dette tilfelle ikke refunderbar.