Vilkår og betingelser - helikopterleie

Værforbehold og tekniske forhold

Helikopter er et  allsidig verktøy, men naturen nytter det ikke å råde over.  Enhver helikopterleie er forbundet med  værforbehold og forbehold om utsatt flyging av tekniske grunner.  Det kan være forhold med ising i luften, for lave skydeer, sterk vind eller for liten sikt til å gjennomføre oppdraget.  Ved kanselleringer av enda ikke påbegynte oppdrag grunnet vær eller tekniske forhold, avtales ny gjennomføring av  turen ved først mulige anledning for helikopterselskapet og når været tillater det. Passer nytt tidspunktet ikke for kunde, utstedes kreditbevis for bestillingsavgift betalt. Dette til senere bruk. for tilsvarende tur med gyldighet i 12 mndr. Refusjon av bestillingsavgift gis ikke.  Helikopterselskapet gir normalt heller ikke noen kompensasjon for kanselleringen. Det er piloten alene som til enhver tid avgjør om været eller tekniske forhold tillater flyging eller ikke. Det kreves minimum 800m sikt fremover, og avstand mellom bakke og skyer kan ikke være lavere enn 167m utenfor by og tett bebygd strøk og 384m innenfor. Tillater været flyging etter pilotens vurdering, men du som kunde allikevel ønsker å kansellere, kan helikopterselkspaet forlange betaling omtalt under "kansellering" som om uteblitt fra bestilt helikopterleie .  Se forøvrig mer informasjon i punktet "Priser" om vær forbehold i oppdrag med fastpris.