Vilkår og betingelser - helikopterleie

Kanselleringer og endringer

Ved Kansellering av helikopterleie, avbestilling eller reduksjon i opprinnelig bestilling, må helikopterselskapene ha beskjed  skriftlig hvis turen er bekreftet. Dette er er normalt kostnadsfritt  inntil 30 dager før avtalt tur, så sant det ikke er gjort avtale om annet. Helikopterselskapene kan også ha sine egne kanselleringsgebyr du kan be om å få opplyst om. Ved avbestilling eller endring på telefon, anses denne først normalt gyldig når bekreftet av kunde på epost.  Kunde har selv bevisbyrden for dokumentasjon på at avbestilling eller endring har funnet sted. Har du fått bekreftet et oppdrag av et helikopterselskapet , kan du kostnadsfritt kansellere eller endre helikopterleien helt frem til fire uker før. Etter dette er har selskapet rett på et gebyr tilsvarende 25% av oppdragets omsetning inkl mva. Et helikopterselskap har bekreftet når du mottar epost om dette som resultat av din bestillingsforespørsel.  Helikopterselskapets bekreftelse på din forespørsel registreres med selskaptes IP adresse som legges til grunn som gylding dokumentasjon. Uteblir man fra bestilt tur uten å kunne dokumentere at skriftlig avbestilling eller endring er gjort,  forfaller hele beløpet til betaling. Det samme gjelder dersom avbestilling gjøres senere enn 14 dager før flygingen skulle funnet sted.  Bestillingsavgitfen  er ikke refunderbar. Heller ikke utgifter i forbindelse med innhenting av landingstillatelse. Vil man flytte forespørselen til annen dato forfaller samme gebyr. Dersom tekniske eller operative forhold skulle gjøre den bekreftede turen fra helikopterselskapet og enda ikke påbegynte helikopterleien eller oppdraget umulig, gjelder betingelsene under punktet  "Vær og tekniske forhold". Helikopterselskapene vil normalt gjøre det meste de kan for å skaffe erstatningstransport til samme pris. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil oppdraget kunne kanselleres iht. selskapets rutiner.. Under slike forhold dekkes ikke følgekostnader. Selskapenes vilkår om vær- og tekniske forhold kommer forøvrig da normalt til anvendelse.

For sightseeing turer som er bekreftet av helikoterselskapet og bestilt for rmindre enn 5 passasjerer er ikke endring eller kansellering mulig da andre passasjerer også har fått bekreftet turen og det kreves fullt helikopter (5 passasjerer) for at turen skal gå.   Kunder som har kjøpt mindre enn 5 seter aksepteter derfor  betalingsansvar dersom turen  kanseleres av kunden