Vilkår og betingelser - helikopterleie

Sende bestillingsforespørsel helikopterturer , taxi og lasteflyging

Å bestille helikopterleie er enkelt ! 
Send forespørsel om Helikopterleie til taxi turer, sightseeing, Lasteflyging , gruppetransporter. Alt gjøres on-line.  Les veiledningene og skriv inn hvor oppdraget skal være fra og til , samt antall passasjerer og om du vil lande på steder underveis.   Eller legg inn antall  løft du ønsker pris på å løfte fra ett sted til et annet.  Pris beregnes med et tastetrykk med informasjon om varighet , mva, helikoptertype , antall seter, vær og mer. Betal 10% bestillingsforespørselsavgift , og  ditt oppdrag går ut til alle helikopterselskap som er mest relevant for din bestilling. Pris i kalkulert tilbud er basert på at det er helikopterselskap med ledig kapasitet og som ønsker å ta oppdraget for prisen beregnet. Eldre prisberegninger kan være utdaterte både  på pris og hvor det er helikoptre i perioden. Bestillinger for mindre enn to dager frem i tid kan bli ubesvart.  Du får beskjed straks det første helikopterslekapet har ledig og ønsker å fly oppdraget i din forespørsel om helikopterleie eller helikoptertaxi. Betaling for flyging gjøres direkte til helikopterselskapet iht. deres rutiner og er fratrukket bestillingsforespørselsavgiften. Bestillingsforespørselavgift er ikke refunderbar. For forhåndsbetalte gavekort se egen seksjon om  vilkår. Bestillingsforespørselsavgift betales når forespøreselen går ut til relevante helikopterselskap. Dette er  oppført som "Bestillingforespørselsavgift" på kvitteringer og pris beregninger av helikopterleie.   Bestillingen er mellom deg som kunde og et helikopterselskap. Ikke Helikopter Flights .    En bestillingsavgift er gyldig i 12 mdr.