Vilkår og betingelser - helikopterleie

Bestillingsavgift

Avgiften er  betaling for tilgang på den immaterielle rettigheten som er representert ved programmet i portalen ved bestilling. Portalen har adresse ihht. det registrerte domenet www. helikopter.flights. Bestillingsavgiften er endelig og  er ikke refunderbar uten at dette er avtalt spesifikt med Helitickets AS etter en individuell vurdering, og at krav om refusjon ikke allerede er eksludert mulighet for ellers under vilkår og betingelser.  Der refusjon av avgiften bestillingsgebyr, inntreffer, gjøres dette 30 dager etter den første dag i påfølgende måned og forusetter godkjent refusjon.   Avgiften er 10% av oppdragets beregnede pris, eller turens pris.  Merk at dersom ønsket dato for turen ligger langt frem i tid , kan slutt pris som skal betales til helikopterselskpapet har øket i mellomtiden.  Bestillingsavgiften derfor gyldig opptil 12 mndr.