Vilkår og betingelser - helikopterleie

Landingsplass og tillatelse

Det er alltid helikopterselskapet som utfører oppdraget som avgjør om det er mulig å lande på stedet .  Tillatelsen skal være skriftlig og fra grunneier eller den som han har gitt fullmakt.  Tillatelse på epost er tilsktrekkelig.  Tillatelse for landingsplass(er) må lastes opp under "Mine heikopterturer" på din bruker ID for at helikopterselskapet skal få tilgang til de.
Generelt må plassen  være flat og  30x30 meter minst.  Det må ikke være noen hindringer i inn- og utflyginstrasseen som ledninger , hus , trær, master etc. Landingsplassen kan ikke være innenfor bygrense eller annen tettbebyggelse. Heller ikke ved andre tett befolkede områder eller plasser. Landing i utmark, er forbudt.  Utmark i denne sammenheng er definert i friluftsloven. Herunder fjellområder, skog og hei, ubebygde omåder på øyer og skjærgård. For landing i slike områder må bruker sende egen søknad til lokale myndigheter.  landing i forbindelse med rekreasjonsartet flyging gis det sjelden tillatelse til. Landingsplassen må være ren og fri for løse gjenstander som kan blåse opp under avgang og landing. Dersom du har sagt ja til at vi skal skaffe landingsillatelse, vil dette gjøres på nærmeste mulige plass innenfor 25Km radius fra stedet du ønsker å fly fra og/eller lande på. Dette kan også medføre flyplass dersom ingen annen mulgihet lar seg skaffe av oss. Helikopterselskapet avgjør alltid alene om landing kan gjøres på stedet eller ikke. Har du valgt å skaffe dette selv,  må skrfitlig  tillatelse  fra grunneier og i tillegg kommune hvis i utmark. Dette lastes opp under mine turer på brukerens ID. Dersom ikke landingstillatelser er lastet opp innen rimelig tid etter bestillingsforespørsel, kan opdraget kanseleres.. Er oppdraget akseptert av et helikopterselskap belastes 20% kanselleringsgebyr.  Bestillingsgebyret refunderes ikke ved manglende landingstillatelse. Det samme gjelder om bruker velger å la Heliticket AS forestå søknad om landingtillatelse og denne ikke innvilges.   Avgiften for å søke om  landingstillatelser er komoensasjon for det administrative arbeidet.