Vilkår og betingelser - helikopterleie

Avbrudt helikopterleie og flyging

Dersom en påbegynnt flyging og helikoptertaxi alle helikoptertansport blir avbrudt pga av tekniske, værmessige, sikkerhetsmessige eller andre årsaker som ikke gjør det mulig å fly den planlagte ruten, har Helikopterselskapet rett til  å transportere kunden til det sted som var meningen at kunden skulle til på alternativ transportmåte så langt det er mulig. Helikopterselskapert bestemmer alene hvilken måte som er hensiktmessig.    Kunden er normalt ansvarlig for å betale den avtalte pris for hele transporten som om den hadde gått som normalt.  Er det ingen alternativ, krediteres normalt den forholdmessige redusjon i beregnet total flytid. Ved bestilling gjennom helikopter.flights bekrefter bruker at han/hun er kjent med disse forhold og aksepterer videre at enhver flyging kan bli avbrutt av årsaker som nevnt ovenfor, og kan ikke gjøre ansvar av noen art gjeldende overfor Helikopterselskapet eller helikopter.flights uten deres samtykke., og som følge av avbrudd. Www.helikopter.flights sin opplysnings- veilednings- og frarådningsplikt vedrørende forhold ovenfor,  erkjennes av kunde som uttømmende fullstendig oppfylt gjennom disse opplysningenes  almenne tilgjengelighet.  Er brukeren i tvil om flygingen er gjennomførbar, bør han/hun ta dette skriftlig opp med helikopterselskapet på SMS eller epost før flyging starter.   Fartøysjef er avgjørende myndighet for om flyging skal påbegynnes, og/eller må avbrytes av enhver årsak.   Besrtillingsavvgiften er ikke refunderbar i slike tilfeller. Følgekonsekvenser reguleres forøvrig samlet gjennom gjeldende bestemmelser og helikopterselskapenes rutiner og vilkår.