Vilkår og betingelser - helikopterleie

Landingstillatelser og begrensninger

Luftfart er meget gjennomregulert.  Helikopterselskap, piloter og Luftfartstilsynet samarbeider tett  for å sikre at regler blir fulgt.  Med helikopter er man utrolig fleksibel og rent teknisk kan man lande hvor som helst.    For å lande med helikopter må man ha grunneiers skriftlige  landingstillatelse.  Det er ikke tilstrekkelig med bruker eller leietagers tillatelse.  Ved landing på eks. en kommunal idrettsplass er det ikke tilstrekkelig å innhente idrettslagets tillatelse dersom de ikke også er eier. I utmark er ikke grunneiers tillatelse tilstrekkelig.  Da skal kommunen også gi skriftlig landingstillatelse. Definsijon på utmark finnes i Friluftloven i denne sammenheng.   I tettbebyggelse med bolighus og andre byggninger er det forbudt å lande med en-motors helikopter og ved større folkeansamlinger, skal også politiets tillatelse foreligge. Krav til landingsplass er 20x20 meter flatt område og uten hindringer som trær, ledninger og bygninger i inn- og utflygingstrasseen.   Der kan ikke være løse gjenstander på bakken som kan blåse opp. Heller ikke grus og sand som kan skade omgivelsene. Enkelte byer og steder har totalt flyforbud for sivile helikoptre. Likeledes er det minstehøyder som varierer mellom 167m og 330m over bakken. Avgift for bestillingsforespørsel refunderes ikke om oppdraget må kanselleres grunnet manglende eller ikke oppnådd landingstillatelse.  Tillatelse må være sent og mottatt 24 timer før oppdraget starter.

Hvis du velger at Helikopter.flights skal skaffeg landingstillatelser, gjør vi dette for en kostnad av 5.000 eks mva pr tillatelse. Kotsnaden er ikke refiunderbar og er for arbeidet med å finne egnet landingssted, finne  grunneier navn, adresse , telefon og epost, skrive søknad,