Vilkår og betingelser - helikopterleie

Helikopterleie persontransport og taxi

Pris på taxi persontransport helikopterleie er basert på hvor lenge rotoren går, og type helikopter. 10% gebyr for bestillingsforespørsel betales før  bestillingsforespørselen går ut til operatører, og er ikke refunderbar. Betaling for flygingen gjøres  direkte til helikopterselskapet etter avtale med de. Bestilte og bekreftede turer og helikopterleie kan bli endret av helikopterselskpet iht deres rutiner.   Er det ingen helikopterselskap ledige for ønsket dato og tid, kan nytt tidspunkt registreres uten å betale nytt gebyr. Gebyr for bestillingforespørselen er ikke refunderbar .Alle priser er i lokal valuta.  Prisene på helikopterleie kalkulert er basert på vår database med informasjon om alle helikopterselskap i landet, helikoptertyper på stedet og kapasiteter, rekkevidde , timepriser, ventetider, dagslysbegrensninger, høydeforskjeller, værstatetstikk og mange flere faktorer. Kombinert med dine ønsker beregnes pris og tilgjengelighet på helikopterleie som helikopterselskap kan vurdere om de vil fly og bekrefte.   Beregningene som genererer prisforslaget er basert på værforhold som tillater direkte rute mellom hver punkt på ruten du har satt opp.  Dersom flygingen genererer avvik som medfører lenger tid, kan dette kreves av betalt av helikopterselskapet. Moms på personbefordring med helikopter er  12%.  Unntatt er lasteflyging hvor moms er 25%.  De fleste flyplasser har landingsavgift ( Kalles også Startavgift ).  Den varierer noe med helikoptertype.  Hvis ditt oppdrag medfører overnatting kan døgnsats for venting og kost og logi for crew bli belastet av helikopterselskapet.

Husk - du må ha tillatelse fra grunneier hvis du vil lande utenfor flyplass.  Ligger landingsplassen i utmark, må det i tillegg innhentes tillatelse fra aktuell kommune.  Gjeldende lovverk : Motorferdselsloven og Friluftloven